Kopierad artikel från Dagens Industri 2022.12.14

Mängdberäkningar, maskin- och produktval samt proaktivt arbete är A och O för en tid- och kostnadsekonomisk arbetsplats.
COT Sveriges ambition är att tids- och kostnadsoptimera för företag inom byggnadsbranschen i Stockholm och Mälardalen.

 Miljön och klimatet är högsta prioritet för COT Sverige. Företaget vill vara med och bidra till en hållbar samhällsutveckling där gemensamma resurser värnas och slöseri motarbetas.
Därför har maskinuthyrningsutmanaren nu ingått ett långsiktigt samarbete med logistikföretaget Velove Bikes.
– Vi vill jobba långsiktigt i alla våra relationer och processer samt låta hållbarhet vara ett ledande inslag i vår verksamhet och
vårt beslutsfattande. Vi vill hitta rätt i det nya normalläget, utmana status quo i byggbranschen och skapa positiv förändring för
så väl samhället som för klimatet. Därför föll det sig naturligt att ingå detta gröna samarbete med våra vänner på Velove Bikes,
säger Jonas Magnusson, vd på COT Sverige.

Företaget står helhjärtat bakom bygg- och anläggningssektorns färdplan mot ett fossilfritt byggande 2045. COT arbetar även aktivt
med att elektrifiera sina transporter, under 2023 kommer 50 procent av fordonsflottan vara helt drivna av el. De använder även en
egenutvecklad ruttplanering för effektivare transporter och logistik. Nästa steg i företagets miljö- och klimatstrategi blir att för
leveranser under 250 kilogram i innerstadsmiljö använda eldrivna cyklar i samarbete med Velove Bikes med start i november 2022.
Samarbetet räknas bli långsiktigt.
– Jag kontaktade Velove Bikes för att få en förståelse för hur de jobbar och hur vi eventuellt kan hitta synergier i våra respektive affärer.
Det visade sig att vi fann behov av varandra och på den vägen är det. Vi behöver vara lättfotade och anpassningsbara med hänsyn till den
värld vi lever i och så länge vi och Veolve Bikes tänker likasinnat och våra kunder upplever en än mer smidigare vardag så tror jag att detta
samarbete har potential att leva under lång tid, säger Jonas Magnusson.

Byggbranschen är stor och det finns många större maskinuthyrningsföretag där ute. COT Sverige har nischat in sig på en ”ny marknad”
där de även lägger stort fokus på sin försäljning av ett brett sortiment av förbrukningsvaror kombinerat med en specialistförsäljning inom infästning.
– Det skiljer sig rätt ordentligt mellan oss och våra konkurrenter. Generellt så transporteras byggmaterial, stort som smått med alldeles för
tunga fordon. Det är här vi som utmanare kan göra skillnad på riktigt och vara bra förebilder för hela branschen. Vår plan nu och i framtiden är
att vår logistiklösning ska bli än mer hållbar och mer lättillgänglig både för stora som för små leveranser, säger Jonas Magnusson, vd på COT Sverige.

Logistiksamarbetet med Velove Bikes inleddes under november månad.