Om COT-familjen


Mängdberäkningar, maskin- och produktval samt proaktivt arbete är A och O för en tid- och kostnadsekonomisk arbetsplats. Hade vi haft åtta timmar på oss att hugga ned ett träd, hade vi lagt sex timmar på att vässa yxan.

Icon
Engagemang

Vi vill i alla lägen hålla hög service och vara som vi säger “personliga på riktigt”. Vi involverar oss i så väl kollegor som kunder och eftersträvar en familjekänsla där vi ställer upp för varandra.

Icon
Kundnytta

Vi är medvetna om att service är ett beteende och så lika även en känsla. Vi söker aktivt fördelar för respektive kund att nyttja våra tjänster och delar generöst med oss av vår tid.

Icon
Synergi

Vi tror på våra hybrida affärsidé som för våra kunder minimerar behovet av fler leverantörer. 1+ 1 = 3.

Vi som jobbar på COT

Lär känna våra medarbetare Vi i COT-familjen

Image

Hör vår VD Jonas berätta om vårt erbjudande

Det ska bara funka.

Mängdberäkningar, maskin- och produktval samt proaktivt arbete är A och O för en tid- och kostnadsekonomisk arbetsplats.
Hade vi haft åtta timmar på oss att hugga ned ett träd, hade vi lagt sex timmar på att vässa yxan.

Läs mer om hur vi på COT jobbar tillsammans med våra kunder på: Vår Process