Allmänna villkor

Här kan du läsa om våra villkor som gäller när man hyr maskiner eller köper material av COT Sverige.

Allmänna villkor 2024
Image

Kort om villkoren

  • Hyrestiden räknas fr.o.m. den arbetsdag då hyresobjektet hålls tillgängligt enligt överenskommelse, t.o.m. den arbetsdag då hyresobjektet återlämnas.
  • Betalning erläggs mot faktura senast trettio (30) dagar från fakturadatum. Fakturan skall via PDF skickas till Kundens mailadress. Vid uthyrning faktureras Kunden med faktureringsintervall om femton (15) dagar om inget annat avtalas.
  • Om hyresobjekt inte fungerar enligt utlovad funktion skall COT Sverige utan kostnad och oskäligt dröjsmål åtgärda bristen. Kunden är inte skyldig att betala hyra under den tiden då bristen åtgärdas.
  • Vid stöld: Polisanmälan görs smidigt i inloggat läge i vår portal och en självrisk om 9000kr debiteras er projekt.
  • Om skada/förlust inte polisanmäls debiteras hyresobjektet enligt följande:
    Inköpsvärde-25% av debiterad hyra, dock minimum 30% av inköpsvärde.